welcome to galkot

समावेश भएका साविक गा. वि. स. का वडाहरु :

१. दुधिलाभाटि,

२. नरेठाटी,

३. हटिया,

४. हरिचौर,

५, मल्म,

६. काँडेवास

७. पाण्डवखानी र

८. रिघा


जनसंख्या: ३३, ०९७

क्षेत्रफल : १९४.३९ वर्ग कि.मी.

हाल को केन्द्र: हरिचौर

वडा संख्या: ११


सीमाना:

पूर्व: काठेखोल गाउपालिका

पश्चिम: वडीगाड गा. पा

उत्तर: ताराखोला गा. पा

दक्षिण: वरेंग गा.पा र गुल्मी जिल्ला


वडा विभाजन:

वडा नं समावेश भएका साविक गा. वि. स हरु साविक वडा नं
दुधिलाभाटी १-९
नरेठाटी १-९
हटिया १-५
हटिया ६-९
हरिचौर २,४-७
हरिचौर १,३,८,९
मल्म ६-९
काँडेवास १-९
मल्म १-५
१० पाण्डवखानी १-९
११ रिघा १-९

This page contains Information about Galkot Municipality: Dudhilabhati, Narethati, Hatiya, Harichaur, Malma, Kandebas, Pandavkhani and Righa