dudilabhatiगल्कोट नगरपालिका वाड नम्बर १ दुधिलाभाटिबाट एमाले/ जनमोर्चा को संयुक्त प्यानल विजयी भएको छ !!


खसेका कुल १६५५ मत मध्ये ६० वटा मत पुर्ण बदर भएका छन भने १५९५ मतहरु गणना गरिएको थियो ।

गल्कोट न. पा को मत परिणाम प्रतक्ष्य | Galkot’s Live Result

चित्र हरु लोड नभएमा पूर्ण तथ्यांक को लागि यहा थिच्नुहोस

खसेका कुल १६५५ मत मध्ये ६० वटा मत पुर्ण बदर भएका छन भने १५९५ मतहरु गणना गरिएको थियो ।

गल्कोट न. पा १ नगर प्रमुख

Nepali Congress
535

UML/Janamorcha
विजयी
718

CPN Maoist Centre
86

Naya Shakti
92

गल्कोट न. पा १ उपनगर प्रमुख

Nepali Congress
566

UML/Janamorcha
विजयी
740

CPN Maoist Centre
117

Naya Shakti


गल्कोट न. पा १ पूर्ण तथ्यांक

म.स : महिला सदस्य, द.स : दलित, वडा अध्यक्ष स : सदस्य

प्रमुख उपप्रमुख अध्यक्ष म.स द.स स.१ स.२
congress 535 566 615 591 598 567 539
uml विजयी 718 740 664 770 751 744 789
maoist 86 117 60 73 66 80 68
naya shakti 92


गल्कोट न. पा २ पूर्ण तथ्यांक

म.स : महिला सदस्य, द.स : दलित, वडा अध्यक्ष स : सदस्य

प्रमुख उपप्रमुख अध्यक्ष म.स द.स स.१ स.२
congress विजयी 545 435 425 418 424 431 439
uml 301 404 379 370 373 346 318
maoist 259 264 225 312 313 343 314
naya shakti 3गल्कोट न. पा ३ पूर्ण तथ्यांक

म.स : महिला सदस्य, द.स : दलित, वडा अध्यक्ष स : सदस्य

प्रमुख उपप्रमुख अध्यक्ष म.स द.स स.१ स.२
congress विजयी 667 679 701
uml 181 133 114
maoist 215 267 257
naya shakti 5

गल्कोट न. पा ४ पूर्ण तथ्यांक

म.स : महिला सदस्य, द.स : दलित, वडा अध्यक्ष स : सदस्य


खसेका कुल १५१४ मत मध्ये ७१ वटा मत पुर्ण बदर भएका छन भने १४४३ मतहरु गणना गरिएको थियो ।

प्रमुख उपप्रमुख अध्यक्ष म.स द.स स.१ स.२
congress विजयी 317 316 254 295 306 297 296
UML 38 37 25 31 45 41 45
maoist 126 132 175 147 128 127 119
naya shakti 2

गल्कोट न. पा ५ पूर्ण तथ्यांक

म.स : महिला सदस्य, द.स : दलित, वडा अध्यक्ष स : सदस्य

प्रमुख उपप्रमुख अध्यक्ष म.स द.स स.१ स.२
congress विजयी 184 206 212
UML 91 97 95
CPN M 103 78 81
naya shakti 1

गल्कोट न. पा 7 पूर्ण तथ्यांक

म.स : महिला सदस्य, द.स : दलित, वडा अध्यक्ष स : सदस्य

प्रमुख उपप्रमुख अध्यक्ष म.स द.स स.१ स.२
congress 273 280 320 319 310 304 300
UML 272 191 182 209 210 197 213
CPN Maoist विजयी 258 381 391 335 339 341 318
Others 1

गल्कोट न. पा ८ पूर्ण तथ्यांक

म.स : महिला सदस्य, द.स : दलित, वडा अध्यक्ष स : सदस्य

प्रमुख उपप्रमुख अध्यक्ष म.स द.स स.१ स.२
Congress विजयी 444 498 532 487 485 491 503
UML 337 240 477 482 468
CPN M 225 260 421 436 16
Others

गल्कोट न. पा ९ पूर्ण तथ्यांक

म.स : महिला सदस्य, द.स : दलित, वडा अध्यक्ष स : सदस्य

</tbody> </table>

गल्कोट न. पा १० पूर्ण तथ्यांक

म.स : महिला सदस्य, द.स : दलित, वडा अध्यक्ष स : सदस्य
प्रमुख उपप्रमुख अध्यक्ष म.स द.स स.१ स.२
Congress 518 556 572 559 561 518 556
CPN M 60 77 48 53 58 48 35
UML 393 337 355 343 341 399 342
</tbody> </table>

गल्कोट न. पा ११ पूर्ण तथ्यांक

म.स : महिला सदस्य, द.स : दलित, वडा अध्यक्ष स : सदस्य
प्रमुख उपप्रमुख अध्यक्ष म.स द.स स.१ स.२
Congress 705 712 691 699 690 654 658
CPN M 181 178 351 357 344 376 346
UML 147 133
Naya Shakti 4
</tbody> </table>
प्रमुख उपप्रमुख अध्यक्ष म.स द.स स.१ स.२
Congress
CPN M
UML
Naya Shakti