गल्कोट नगरपालिकामा ११ (एघार) वडाहरु रहेका छन् भने यी ११ वडामा कुल १३( तेह्र) मतदान केन्द्र रहेका छन् ।

वडा अनुसारका मतदान केन्द्रहरु तल प्रस्तुत बमोजिम रहेका छन् :

गल्कोट नगरपालिकाका सम्पूर्ण ११ वडाका मतदान केन्द्रहरु

वडा नं मतदान केन्द्र
सरस्वती मा. वि , भाटी
महेन्द्र मा. वि , नरेठाटी
गल्कोट मा. वि , हटिया
खरुवा मा. वि , खरुवा
पृथ्वी मा. वि , हरिचौर
दुर्गा आधारभूत बिद्यालय , ठुलाथर
पार्वती मा. वि , चरौदी
प्रगति आधारभूत बिद्यालय , सप्ताहघाट
शिव मा. वि , राजबगर
भैरव मा. वि , बांस्खोला
लक्ष्मी नारायण आधारभूत बिद्यालय, रिश्मी
१० पाण्डवखानी मा. वि , कुरिनथान
११ रत्नलक्ष्मी मा. वि , रिघा


Local Election Polling Centres in Galkot Municipality

Ward No. Polling Centre
1 Sarswati Ma. Vi, Bhati
2 Mahendra Ma. Vi, Narethati
3 Galkot Ma. Vi, Hatiya
4 Kharuwa Ma. Vi, Kharuwa
5 Prithvi Ma. Vi, Harichaur
6 Durga Aadharbhut Vi, Thulathar
Pravati Ma. Vi, Charaudi
7 Pragati Aadharbhut Vi, Saptahaaghat
8 Shiva Ma. Vi, Rajbagar
9 Bhairav Ma. Vi, Banskhola
Laxmi Narayan Aadharbhut Vi, Rishmi
10 Pandavkhani Ma. Vi, Kurinthan
11 Ratnalaxmi Ma. Vi, Righa

These data are given by Election Comission Nepal