आजबाट नेपाल टेलिकमले फोर जी (4G) सेवा आम ग्राहकका लागि सुचारु गरेको छ।

तपाइको मोबाइलमा 4G सेवा चालु गर्न :

  • सर्वप्रथम तपाइको मोबाइल ले 4G सपोर्ट गर्छ गर्दैन त्यो पक्का हुनुहोस

  • मोबाइलको Phone Dialer मा गइ *444# टाइप गरि कल गर्नुहोस

  • अपेरटरको प्रतिक्रिया प्राप्त भएपछी त्यहा भनिएझै 1 लेखेर रिप्लाई गर्नुहोस

  • त्यसपछी तपाइलाई SMS आउनेछ , सफलतापूर्वक 4G सेवा सुचारु भएको मा

  • अब मोबाइलको Data/Cellular Setting नेटवर्क सेटिङ्गमा गइ 4G / LTE छनोट गर्नुहोस

बधाई छ तपाइको मोबाइलमा अब द्रुत गतिको 4g इन्टरनेट चल्नेछ ।