स्थानिय चुनाव २०७४ विशेष | गल्कोट न. पा को मत परिणाम Galkot Municipality Baglung Election Result Nepal by ourgalkot.com


वडा विजयी दल अध्यक्ष
एमाले/ जनमोर्चा संयुक्त नेत्र बुढाथोकी
नेपाली कांग्रेस हेमन्त भण्डारी
नेपाली कांग्रेस विरजंग भण्डारी
नेपाली कांग्रेस बल बहादुर खत्री
नेपाली कांग्रेस नारायणध्वज मल्ल
माअाेवादि केन्द्र नरबहादुर खत्री
माअाेवादि केन्द्र टिकाबहादुर थापा
नेपाली कांग्रेस राम प्रसाद कडेल
नेपाली कांग्रेस तेज़ बहादुर थापा
१० नेपाली कांग्रेस तिलक वहादुर घर्ती
११ एमाले/ जनमोर्चा संयुक्त डम्बर श्रीस


क्षेत्र छनोट गर्नुहोस:

गल्कोट न. पाको मेयरको मतगणना विवरण


विजयी
भरत शर्मा गैरे
5814

टंकबहादुर केसी
3362

फमलाल निउरे
2740

बम गुरुङ
119

गल्कोट न. पाको उपमेयरको मतगणना विवरण

विजयी
रेनुका मगर
6099

3354

2860खसेका कुल १६५५ मत मध्ये ६० वटा मत पुर्ण बदर भएका छन भने १५९५ मतहरु गणना गरिएको थियो ।

गल्कोट न. पा १ नगर प्रमुख

Nepali Congress
535

UML/Janamorcha
विजयी
718

CPN Maoist Centre
86

Naya Shakti
92

गल्कोट न. पा १ उपनगर प्रमुख

Nepali Congress
566

UML/Janamorcha
विजयी
740

CPN Maoist Centre
117

Naya Shakti


खसेका कुल १२५५ मत मध्ये ४९ वटा मत पुर्ण बदर भएका छन भने १२०६ मतहरु गणना गरिएको थियो ।

गल्कोट न. पा २ नगर प्रमुख

Nepali Congress
विजयी
545
UML/Janamorcha
301

CPN Maoist Centre
259

Naya Shakti
3

गल्कोट न. पा २ उपनगर प्रमुख

Nepali Congress
विजयी
435

UML/Janamorcha
404

CPN Maoist Centre
264

Naya Shakti

गल्कोट न. पा ३ नगर प्रमुख

विजयी
Nepali Congress
667

UML/Janamorcha
181

CPN Maoist Centre
215

Naya Shakti
5

गल्कोट न. पा ३ उपनगर प्रमुख

विजयी
Nepali Congress
विजयी
679

UML/Janamorcha
133

CPN Maoist Centre
267

Naya Shakti

गल्कोट न. पा ४ नगर प्रमुख

विजयी
Nepali Congress
विजयी
317

UML/Janamorcha
38

CPN Maoist Centre
126

Naya Shakti
2

गल्कोट न. पा ४ उपनगर प्रमुख

विजयी
Nepali Congress
विजयी
316

UML/Janamorcha
36

CPN Maoist Centre
132

Naya Shakti


गल्कोट न. पा ५ नगर प्रमुख

विजयी
Nepali Congress
विजयी
184

UML/Janamorcha
91

CPN Maoist Centre
103

Naya Shakti
1

गल्कोट न. पा ५ उपनगर प्रमुख

विजयी
Nepali Congress
विजयी
206

UML/Janamorcha
97

CPN Maoist Centre
78

Naya Shakti


गल्कोट न. पा ६ नगर प्रमुख

Nepali Congress
184

UML/Janamorcha
177

विजयी
CPN Maoist Centre
विजयी
470

स्वतन्त्र
1

गल्कोट न. पा ६ उपनगर प्रमुख

Nepali Congress
206

UML/Janamorcha
163

विजयी
CPN Maoist Centre
विजयी
447

Naya Shakti


गल्कोट न. पा ७ नगर प्रमुख

Nepali Congress
273

UML/Janamorcha
272

विजयी
CPN M - टिकाबहादुर थापा
विजयी
298

नया शक्ति
1

गल्कोट न. पा ७ उपनगर प्रमुख

Nepali Congress
280

UML/Janamorcha
191

विजयी
CPN M
381

Naya Shakti


गल्कोट न. पा ८ नगर प्रमुख

विजयी
Nepali Congress
विजयी
444

UML/Janamorcha
337

CPN Maoist Centre
225

Naya Shakti
1

गल्कोट न. पा ८ उपनगर प्रमुख

विजयी
Nepali Congress
विजयी
498

UML/Janamorcha
421

CPN Maoist Centre
260

Naya Shakti


गल्कोट न. पा ९ नगर प्रमुख

विजयी
Nepali Congress
विजयी
518

UML/Janamorcha
393

CPN Maoist Centre
60

Naya Shakti
3

गल्कोट न. पा ९ उपनगर प्रमुख

विजयी
Nepali Congress
विजयी
556

UML/Janamorcha
337

CPN Maoist Centre
77

Naya Shakti


गल्कोट न. पा १० नगर प्रमुख

विजयी
Nepali Congress
विजयी
705

UML/Janamorcha
147

CPN Maoist Centre
181

Naya Shakti
4

गल्कोट न. पा १० उपनगर प्रमुख

विजयी
Nepali Congress
विजयी
712

UML/Janamorcha
133

CPN Maoist Centre
178

Naya Shakti

हालसम्म नेपालभर विजयको विवरण(मेयर / प्रमुख)

24
17
30
अन्य
3

गल्कोट न. पा १ पूर्ण तथ्यांक

म.स : महिला सदस्य, द.स : दलित, वडा अध्यक्ष स : सदस्य
प्रमुख उपप्रमुख अध्यक्ष म.स द.स स.१ स.२
congress 535 566 615 591 598 567 539
uml विजयी 718 740 664 770 751 744 789
maoist 86 117 60 73 66 80 68
naya shakti 92


गल्कोट न. पा २ पूर्ण तथ्यांक

म.स : महिला सदस्य, द.स : दलित, वडा अध्यक्ष स : सदस्य
प्रमुख उपप्रमुख अध्यक्ष म.स द.स स.१ स.२
congress विजयी 545 435 425 418 424 431 439
uml 301 404 379 370 373 346 318
maoist 259 264 225 312 313 343 314
naya shakti 3


गल्कोट न. पा ३ पूर्ण तथ्यांक

म.स : महिला सदस्य, द.स : दलित, वडा अध्यक्ष स : सदस्य
प्रमुख उपप्रमुख अध्यक्ष म.स द.स स.१ स.२
congress विजयी 667 679 701
uml 181 133 114
maoist 215 267 257
naya shakti 5

गल्कोट न. पा ४ पूर्ण तथ्यांक

म.स : महिला सदस्य, द.स : दलित, वडा अध्यक्ष स : सदस्य
खसेका कुल १५१४ मत मध्ये ७१ वटा मत पुर्ण बदर भएका छन भने १४४३ मतहरु गणना गरिएको थियो ।
प्रमुख उपप्रमुख अध्यक्ष म.स द.स स.१ स.२
congress विजयी 317 316 254 295 306 297 296
UML 38 37 25 31 45 41 45
maoist 126 132 175 147 128 127 119
naya shakti 2

गल्कोट न. पा ५ पूर्ण तथ्यांक

म.स : महिला सदस्य, द.स : दलित, वडा अध्यक्ष स : सदस्य
प्रमुख उपप्रमुख अध्यक्ष म.स द.स स.१ स.२
congress विजयी 184 206 212
UML 91 97 95
CPN M 103 78 81
naya shakti 1

गल्कोट न. पा 7 पूर्ण तथ्यांक

म.स : महिला सदस्य, द.स : दलित, वडा अध्यक्ष स : सदस्य
प्रमुख उपप्रमुख अध्यक्ष म.स द.स स.१ स.२
congress 273 280 320 319 310 304 300
UML 272 191 182 209 210 197 213
CPN Maoist विजयी 258 381 391 335 339 341 318
Others 1

गल्कोट न. पा ८ पूर्ण तथ्यांक

म.स : महिला सदस्य, द.स : दलित, वडा अध्यक्ष स : सदस्य
प्रमुख उपप्रमुख अध्यक्ष म.स द.स स.१ स.२
Congress विजयी 444 498 532 487 485 491 503
UML 337 240 477 482 468
CPN M 225 260 421 436 16
Others

गल्कोट न. पा ९ पूर्ण तथ्यांक

म.स : महिला सदस्य, द.स : दलित, वडा अध्यक्ष स : सदस्य
प्रमुख उपप्रमुख अध्यक्ष म.स द.स स.१ स.२
Congress 518 556 572 559 561 518 556
CPN M 60 77 48 53 58 48 35
UML 393 337 355 343 341 399 342

गल्कोट न. पा १० पूर्ण तथ्यांक

म.स : महिला सदस्य, द.स : दलित, वडा अध्यक्ष स : सदस्य
प्रमुख उपप्रमुख अध्यक्ष म.स द.स स.१ स.२
Congress 705 712 691 699 690 654 658
CPN M 181 178 351 357 344 376 346
UML 147 133
Naya Shakti 4

गल्कोट न. पा ११ पूर्ण तथ्यांक

म.स : महिला सदस्य, द.स : दलित, वडा अध्यक्ष स : सदस्य
प्रमुख उपप्रमुख अध्यक्ष म.स द.स स.१ स.२
Congress
CPN M
UML
Naya Shakti

गलकोट नगरपालिकाका उम्मेदवारको सुची

दल मेयर उम्मेदवार उपमेयर उम्मेदवार
नेपाली कांग्रेस भरत शर्मा गैरे रेणु काउचा
राष्ट्रिय जनमोर्चा/एमाले टंकबहादुर केसी रत्ना भण्डारी
माओवादी केन्द्र फमलाल निउरे ललिता थापा
नया शक्ति बम तमु

note: data herein have been adapted from Hello Galkot, Galkot Municipality's social network page. Data are tried to update as accurate as possible, but we don't guarantee this.

Follow Us for more updates

Galkot

we don't own any copyrights!
Latest posts from Galkot